Strona główna slash Joanna Bubak Dawidziuk

dr n. med. Joanna Bubak - Dawidziuk

Ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny na I Wydziale Lekarskim w 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów uczestnicząc w działaniach kół naukowych zarówno przy klinikach położnictwa i ginekologii jak i w oddziałach chirurgicznych. Następnie rozwijałam swoje umiejętności pracując w Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii Centrum Medycznego „Żelazna”, gdzie ukończyłam specjalizację z położnictwa i ginekologii. W 2019 roku rozpoczęłam drugą specjalizację z ginekologii onkologicznej w Wielkopolskim Centrum Onkologii. W  2020 roku obroniłam pracę doktorską pod tytułem „Wpływ resekcji zmian endometriotycznych na rezerwę jajnikową”

W codziennej praktyce zajmuję się w szczególności ginekologią operacyjną. Swoją opiekę nad pacjentką  rozpoczynam w momencie przeprowadzania diagnostyki zmian w obrębie narządu rodnego, a następnie wykonując zabieg operacyjny, w tym z wykorzystaniem chirurgii małoinwazyjnej (laparoskopii lub histeroskopii). Towarzyszę pacjentce również w okresie pooperacyjnym wspierając ją w szybkim powrocie do stanu zdrowia.

Moje umiejętności w zakresie ginekologii operacyjnej z zastosowaniem technik małoinwazyjnych potwierdzają zdobyte certyfikaty. W 2015 roku ukończyłam w New Delhi w Indiach akredytowany kurs chirurgii małoinwazyjnej zatwierdzony przez „World Association of Laparoscopic Surgeons” i „International College of Robotic Surgeons”, uzyskując dyplom D.MAS oraz F.MAS wydany przez „World Laparoscopy Hospital”. W 2016 r uzyskałam europejski dyplom European Society for Gynecological Endoscopy „ESGE Bachelor In Endoscopy”. Ukończyłam również szkolenie da Vinci Surgical System i jestem certyfikowanym operatorem robota da Vinci. Posiadam również doświadczenie w ginekologii operacyjnej zdobywałam także odbywając w 2017 roku półroczny staż w Instituto Don Calabria, Ospedale Classificato ‘Sacro Cuore’, w oddziale Położnictwa i Ginekologii oraz Ginekologii Onkologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej w Negrar, Weronie. Odbyłam liczne kursy i szkolenia w zakresie chirurgii operacyjnej klasycznej, laparoskopowej, a także histeroskopii między innymi w Belgii, Hiszpanii, we Włoszech, a także w Waszyngtonie i Vancouver.

Do moich szczególnych zainteresowań należy diagnostyka, leczenie zachowawcze oraz operacyjne pacjentek z endometriozą. Każdą kobietę z podejrzeniem lub rozpoznaniem endometriozy traktuję indywidualnie, a leczenie farmakologiczne i operacyjne łączę z elementami dietoterapii czy też fizjoterapii. Wynikami swojej pracy nad endometriozą miałam okazję podzielić się podczas europejskich oraz amerykańskich kongresów European Society for Gynecological Endoscopy i American Association of Gynecological Endoscopy, prezentując prace dotyczące leczenia operacyjnego endometriozy przepony oraz konieczności oceny rezerwy jajnikowej u kobiet leczonych operacyjnie z powodu endometriozy.

Poza leczeniem operacyjnym w jednym z warszawskich szpitali wykonuję również drobne zabiegi ambulatoryjne dotyczące między innymi patologii endometrium czy też zmian w obrębie szyjki macicy. Posiadam certyfikat umiejętności kolposkopowych Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy będącej członkiem Europejskiej Federacji Kolposkopii.

Swoje kwalifikacje zawodowe stale podnoszę biorąc udział w konferencjach i uczestnicząc w szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, European Society for Gynaecological Endoscopy oraz European Academy of Gynaecological Surgery, a teraz również odbywając specjalizację w oddziale ginekologii onkologicznej.

W swojej praktyce zawodowej skupiam się także na opiece nad pacjentkami ciężarnymi, także z obciążonym wywiadem ginekologicznym (na przykład po przebytych zabiegach histeroskopowych z powodu przegrody macicy czy też po operacjach z powodu mięśniaków macicy, endometriozy). Nadzoruję przebieg ciąży i diagnozuję ewentualne choroby mogące pojawiać się w tym okresie. Towarzyszę kobietom nie tylko podczas ciąży, ale także podczas porodu siłami natury. W przypadku ciąży powikłanej chorobami towarzyszącymi zajmuję się również kwalifikacją do cięć cesarskich oraz wykonywaniem tych operacji w niezbędnych sytuacjach.

Posiadam również certyfikat USG Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz certyfikat IOTA (The International Ovarian Tumor Analysis), co pozwala na przeprowadzanie badań podczas wizyty i diagnozowanie ewentualnych chorób ginekologicznych.

W wolnym czasie uwielbiam podróżować i poznawać zwyczaje panujące w innych miejscach na świecie. Podróżom towarzyszy mi mój aparat, którym zatrzymuję  piękne i ulotne chwile. Moją pasją jest również sport w bardzo licznych formach. Można mnie spotkać na rolkach, na boisku do siatkówki czy koszykówki, a także na parkiecie tanecznym gdzie z wielką radością poznaje kolejne kroki…